कु’लमानको नि’युक्तिको मा’ग ग’र्दै अ’मेरिकामा प्र’दर्शन, ला’गे य’स्ता ना’रा…

न्यूयोर्क​ : नेपाल वि’द्युत प्रा’धिकरणका नि’र्वतमान का’र्यकारी नि’र्देशक कु’लमान घि’सिङको पु’न: नि’युक्तिको मा’ग ग’र्दै अमेरिकामा ने’पालीले वि’रोध प्र’दर्शन ग’रेका छन्।

अ’मेरिकाको न्यू’योर्कस्थित ज्या’क्शन हा’इटमा ज’म्मा भ’एर गै’रआवासीय ने’पालीहरुले कु’लमानले पु’नः नि’रन्तरता पा’उनुपर्ने मा’ग रा’खेका हुन् ।

प्ले का’र्डसहित उपस्थित भएका ने’पालीहरुले ‘हा’म्रो हो’इन राम्रो मा’न्छेलाई पु’र्ननियुक्ति दे’’, ‘उ’ज्यालो ने’पालका अ’भियान्ताले नि’रन्तरता पा’उनु प’र्छ’, ‘कु’लमान जि’न्दावाद’, ‘ज’नताको चा’हना कु’लमानको नि’रन्तरता’ ल’गायतका ना’रासमे’त ल’गाएका थिए ।

4 Comments

40 Trackbacks / Pingbacks

 1. hydroxychloroquine sulfate generic
 2. lowest price cialis 20mg
 3. buy viagra cheaper
 4. can i buy zithromax online
 5. where can i get zithromax over the counter
 6. ivermectin 6
 7. plaquenil 200 cost
 8. blue pill from canada
 9. ivermectin human
 10. cheap drugs
 11. do i have ed
 12. clomid online
 13. ivermectin where to buy for humans
 14. doxycycline mono
 15. order doxycycline 100mg without prescription
 16. ivermectin cream uk
 17. ivermectin 6 mg tablets
 18. natural viagra
 19. viagra without prescription
 20. valtrex generic otc
 21. valtrex 1g best price
 22. valtrex tablets online
 23. valtrex 1000 mg price canada
 24. buy pills online cheap
 25. cheap generic ed pills
 26. side effects of cialis 5mg
 27. cialis side effects dangers
 28. buy plaquenil online
 29. hydroxychloroquine 2
 30. ivermectin purchase
 31. buy stromectol uk
 32. oral ivermectin cost
 33. cost of stromectol medication
 34. top rated ed pills
 35. ed pills that really work
 36. ivermectin lotion cost
 37. ivermectin 3mg
 38. stromectol 15 mg
 39. canada pharmacy
 40. canadian king pharmacy

Leave a Reply

Your email address will not be published.